THỂ THAO ĐẦU NĂM – RINH LỘC 2,000,000Đ

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

  • Khuyến mãi diễn ra từ 00:00 ngày 01/02/2023 đến 23:59 ngày 28/02/2023 (GMT+8).

ĐIỀU KIỆN VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • Áp dụng cho các Sàn Thể Thao tại VN88: A-C-E-X Thể thao.
  • Thành viên cần có tổng cược trong tuần tối thiểu là 2,000 VND. Dựa trên số ngày cược trong tuần (Không cần liên tục) để nhận thưởng như bảng sau:
SỐ NGÀY CƯỢC PHẦN THƯỞNG
7 Ngày THẺ GAME 500 VND
5 – 6 Ngày THẺ GAME 200 VND
3 – 4 Ngày THẺ GAME 100 VND

*Lưu ý: Quý khách tự chịu phí 10% khi nạp thẻ Game.

CÁCH THỨC THAM GIA:

  • Để đăng ký tham gia, thành viên nhấp vào mục “NHẬN NGAY” trong phần khuyến mãi này trước 23:59:59 (GMT +8) ngày 28/02/2023

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG:

  • Tiền thưởng sẽ được tự động cập nhật vào tài khoản chính của thành viên sau 24h- 48h (GMT +8) kể từ khi tuần khuyến mãi kết thúc.

QUY ĐỊNH KHUYẾN MÃI:

  1. Tiền thưởng cần trải qua 01 vòng cược tại sản phẩm bất kì trước khi tiến hành rút tiền.
  2. Mỗi thành viên được nhận thưởng 1 lần/tuần và có thể nhận thưởng nhiều lần trong thời gian khuyến mãi.
  3. Khuyến mãi áp dụng cho 1,000 thành viên đăng ký hợp lệ và sớm nhất mỗi tuần.
  4. VN88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
  5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của VN88 được áp dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.