Khoảng bài – hand ranges

Casino

HAND RANGE (RANGE) LÀ TẬP HỢP 2 BÀI NGƯỜI CHƠI CÓ THỂ CÓ. TRONG POKER KHÔNG THỂ NÀO ĐOÁN ĐƯỢC CHÍNH XÁC 2 LÁ BÀI ĐỐI THỦ CẦM BỞI CÓ TẤT CẢ 51×52 = 1326 KIỂU KẾT HỢP 2 LÁ BÀI BẤT KỲ. TUY NHIÊN CHÚNG TA CÓ THỂ ĐOÁN VÀ LOẠI BỎ DẦN NHỮNG 2 LÁ BÀI ĐỐI THỦ CÓ THỂ CÓ DỰA THEO CÁCH HỌ HÀNH ĐỘNG TẠI TỪNG VÒNG CHƠI. VÀ TẬP HỢP NHỮNG LÁ BÀI ĐỐI THỦ CẦM ĐƯỢC GỌI LÀ RANGE. Tạo tài khoản tham gia ngay!

poker_1.png

DƯỚI ĐÂY LÀ 1 SỐ VÍ DỤ ĐỂ CÁC BẠN HIỂU RÕ HƠN VỀ RANGE.

VÍ DỤ 1: TẠI VÒNG FLOP CÓ[​IMG][​IMG][​IMG] VÀ RANGE ĐỐI THỦ CỦA BẠN BAO GỒM: TOP PAIR, OESDS (SẢNH 2 ĐẦU) VÀ A-HIGH FLUSH DRAWS. LÀM SAO ĐỂ XÁC ĐỊNH RANGE CỦA ANH ẤY?

ĐẦU TIÊN TA VIẾT RA CÁC KẾT HỢP CÓ THỂ CÓ:
TOP PAIR: AQ, KQ, Q9-Q3, QJ (Q2 & QT LÀ 2 ĐÔI)
OESD: KJ, J9
FLUSH DRAW: AS3S, AS4S, AS5S, AS6S, AS7S, AS8S, AS9S, ASTS, ASJS, ASKS

NHƯ VẬY COMPLETE RANGES CỦA ANH TA BAO GỒM: AQ, KQ, Q3-Q9, QJ, AS3S, AS4S, AS5S, AS6S, AS7S, AS8S, AS9S, ASTS, ASJS, ASKS, KJ, J9

poker 2.PNG

VÍ DỤ 2: “NHỮNG HAND NÀO ĐỐI THỦ SẼ CALL TRONG FLOP NÀY?”
“FLOP :qco::9ro::4tep:RAINBOW FLOP

TÔI BET 3/4 POT VÀ ANH ẤY CALL. ANH ẤY LÀ NGƯỜI CHƠI DẠNG PASSIVE PLAYER VÌ THẾ ANH ẤY CALL VỚI

  • Tất cả Set tại Flop.
  • Loại trừ QQ,KK,AA vì anh ấy sẽ 3bet Pre-Flop với hand này
  • Tôi từng thấy anh ta Call với TPGK như QK, QJ
  • Ranges của anh ấy có thể bao gồm 2 pair với Q9, tôi loại 94 bởi hiếm khi anh ta Call PreFlop với bài này.
  • Anh ta có thể Call Flop với OESD.
  • Có khả năng CALL với TT & JJ ít nhất trong vòng Flop.

VỚI VIỆC ĐỌC (READ) ĐỐI THỦ NHƯ TRÊN, CHÚNG TA HIỆN CÓ THỂ ĐƯA RA RANGES TỐT HƠN:
SETS: 99, 44
GOOD TOP PAIRS: AQ, KQ, QJ, QT
OESD: JT
TOP-TWO PAIR: Q9
OTHER HANDS: JJ, TT

KẾT HỢP LẠI CHÚNG TA CÓ ĐƯỢC RANGES HOÀN THIỆN NHƯ SAU: JJ-99, 44, AQ, KQ, Q9+, JT

poker 3.PNG

VỚI VIỆC ĐỌC ĐƯỢC NHƯ TRÊN BẠN SẼ DỄ DÀNG HƠN ĐỂ CHƠI TIẾP TRONG VÒNG TURN VÀ RIVER.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *