Bài Poker: Đối với donk bet​

Casino

Bài Poker: Đối với donk bet​ –  Tạo tài khoản tham gia ngay!

Hand :1ro::qtep: Stack 220,000
Blind 2,000/4,000/500 Vị trí UTG+1
UTG có thể là LAG (240.000) 40 tuổi, raise lên 8000
Tôi đã làm gì ?

A. Fold
B. Call 8000
C. Reraise 16.000
D. Reraise 21.000​

Tôi reraise 21.000 và UTG call.
Tôi đã thảo luận sớm hơn rằng tôi không thích Reraise người chơi tại EP, nhưng gần Bubble, tôi nghĩ tôi sẽ có thông tin chính xác về đối thủ, người thực sự muốn vào ITM. Nếu anh ấy 4bet, tôi rất sẵn sàng Fold. Nếu anh ấy call, tôi sẽ có thể win pot khi cbet tại Flop. Nếu tôi nghĩ đối thủ thường 4bet với range rộng, tôi sẽ call preflop để chắc mình không bị Bluff với hand khá mạnh.

Flop: :kro::8co::6co:
UTG Donk bet 22.000
Pot 74.500
Tôi đã làm gì ?

A. Fold
B. Call 22.000
C. Raise 44.000
D. Raise 55.000​

Tôi reraise lên 55.000 và UTG fold sau đó show Đôi 9.

Khi đối thủ nhảy ra Donk bet (nhảy xồ ra bet sau khi call theo preflop), tôi quyết định test anh ta xem và raise với lượng như là tôi sẽ không Fold nếu anh ta Reraise. Tôi nghĩ phần lớn Range Donk bet của đối thủ là đôi yếu hơn K, draw, hoặc Kx với kicker yếu, mặc dù Kx ít khi có trong range của anh ta bởi vì cách anh ta chơi Preflop. Tôi nghĩ tôi có thể khiến đối thủ Fold phần lớn range bởi vì không muốn mạo hiểm khi gần đến vòng Bubble.
Nếu có tình huống bạn nghĩ đối thủ sẽ Fold phần lớn hand, bạn nên Test anh ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *